Monthly Archives: February 2019

Hope & Death

Flees
A bright flash light
a cup full of water
a dark room
death

sun-drenched windows
trees in the wind
dreaming mind
hope

Advertisements

Dışarda kar yağıyor

Yıllar önce dinlediğim bir şiir
Yazan İhsan Yüce
Hem iyi hem de kötü rollerde oynayan
Sinema sanatçımız
O zaman dışarda kar vardı
Şimdi yok
Çünkü o dışarısı yok artık
Bu şehir arkamdan geldi yine
dönüp dolaşıp geldik yine memlekete

Nerde kalmıştık?
Şiirlerde kalan bir sevgiliydi
Dokunamadım sayarım
Yavuklusu vardı
Ayrıca biraz da büyükçeydi yaşı benden
Evlenip de ayrılmış üstelik
Ne olmuş demeyin
Ben 20 lerin başında bir genç o zaman
Her neyse
Görünen o ki
Kalmış biryerlerde
izi

Kısacası Muazzez,
Kahrediyorum yine
“Babanın şarap çanağına,
Gogen’e,
kadere,
sana,
bana
bir de gittiğin arabanın tekerine”

mesele yine aynı
yanlış zamanda, yanlış mekanda
bir aşk terakkisi


Second Try

I think I am finally learning

how to write a poetry

You just write it as it is

a glass of

handmade wine

came from hundreds of kilometers away

Drinking it with a very young friend of mine

a childhood friend -very close-

she drops the glass and the carpet is full of wine

Then begs for mine

Not to forget

the classical music

plays silently

Everything tastes sour tonight

the memories

the music

and the wine